โฟลดิ้ง เกท บจก.

sales@foldinggate.co.th
โฟลดิ้ง เกท บจก.

Full Description


โฟลดิ้ง เกท บจก.
จำหน่ายและติดตั้งระบบประตูเลื่อนพับอัตโนมัติ (Folding Fate) แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Barrier) ประตูหมุนเข้า-ออก (Trippd Turnstile) ประตูกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

34/24 หมู่ 8 ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

34/24 Moo 8, Prachachuen Rd., Bangtalat, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11200

Tel.

0-2984-3525

Fax

0-2984-3526