โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.

info@focus-pcl.com
โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.

Full Description


โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.
รับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรรมก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ชิดลม เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

25 9th Fl., Alma Link Bldg, Chidlom, Ploenchit, Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2650-3105-9

Fax

0-2650-3065-6