ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

flowerit@ksc.th.com
ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

157-158 กังวาล 2 เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

157-158 Kangwal, Phetchakasem Rd., Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2420-4882, 0-2420-4791, 0-2811-6206, 0-2420-2410 Ext.338

Fax

0-2420-3179, 0-2420-3187