โฟลวทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บจก.


โฟลวทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


โฟลวทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บจก.
ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ให้น้ำสวนหย่อมที่อยู่ (ภาษาไทย)

47119 พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

47119 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73220

Tel.

0-2925-9691, 0-2441-0170-1

Fax

0-2925-9672, 0-2925-9691