ฟลอร่า เวิลด์ เทรดดิ้ง หจก.


ฟลอร่า เวิลด์ เทรดดิ้ง หจก.

Full Description


ฟลอร่า เวิลด์ เทรดดิ้ง หจก.
จำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2502-2504 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

2502-2504 Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2731-1586, 0-2378-0366

Fax

0-2378-0350