ฟลอร์แคร์ บจก.


ฟลอร์แคร์ บจก.

Full Description


ฟลอร์แคร์ บจก.
บริการความสะอาดอาคารและสำนักงาน (แม่บ้าน)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

41326 งามดูพลี พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

41326 Ngamduphli, Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-7073, 0-2287-0461

Fax

0-2286-2741