ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ บจก.

sales@fitab.com
ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ บจก.

Full Description


ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ บจก.
นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

20 เสรีไทย 44 (แยก 1) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

20 Serithai 44 (Yak 1), Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2704-8987

Fax

0-2704-8321

...