เฟริส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


เฟริส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


เฟริส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

600/2-3 สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

600/2-3 Siphraya Rd., Mahapruetharam, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2236-9301-2

Fax

0-2238-3547