เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด บจก.


เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด บจก.

Full Description


นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ล้างคราบน้ำมันในงานก่อสร้างวางระบบท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

23 หมู่ 6 ทานสัมฤทธิ์ 21/10 ติวานนท์ 38 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี

Zip code

11000

Tel.

0-2591-7742

Fax

0-2591-7743