ไฟร์ เซอร์วิส โปรเทคชั่น บจก.

rauy@asianet.co.th
ไฟร์ เซอร์วิส โปรเทคชั่น บจก.

Full Description


ไฟร์ เซอร์วิส โปรเทคชั่น บจก.
จำหน่ายเครื่องดับเพลิง ออกแบบ ติดตั้งระบบความปลอดภัยและรับบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/845 หมู่ 16 14 ค. กรุงเทพ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

99/845 Moo 16, 14 Khor, Krungthep-Kreetha Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2368-3794, 0-2735-9469

Fax

0-2368-3105

...