ไฟร์ เซฟการ์ด เทรนนิงส์ บจก.

f.s.g.t.new@gmail.com
ไฟร์ เซฟการ์ด  เทรนนิงส์ บจก.

Full Description


ไฟร์ เซฟการ์ด เทรนนิงส์ บจก.
จำหน่าย-ซ่อม-ออกแบบ และ ติดตั้ง อุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

1092/225 เทพมงคล วิเชียรโชฏก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

1092/225 Thepmongkol, Vichianchodok Rd., Mahachai, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3482-1174, 0-3482-0487

Fax

0-3441-2926

...