ฟิลวัน บจก.


ฟิลวัน บจก.

Full Description


ฟิลวัน บจก.
ก่อสร้าง ออกแบบ รับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

413/4 ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Address (English)

413/4 Phanutnikhom, Phanatnikhom, Chonburi

Zip code

20140

Tel.

0-3846-2816-7

Fax

0-3846-1938