เฟอร์ริ่ง โฮลดิ้ง บจก.


เฟอร์ริ่ง โฮลดิ้ง บจก.

Full Description


เฟอร์ริ่ง โฮลดิ้ง บจก.
บริการประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

125 พุ่มอุไร สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

125 Phum Urai, Suthisanvinichchai Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2277-8879, 0-2276-8691

Fax

0-2275-4962