เฟดเดอรัล อินเตอร์ การ์ด บจก.


เฟดเดอรัล อินเตอร์ การ์ด บจก.

Full Description


เฟดเดอรัล อินเตอร์ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

280/52-6 ลาดพร้าว 94 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

280/52-6 Ladphrao 94, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2538-2174-5

Fax

0-2538-4890