เอฟ.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

into@fciinternational.com
เอฟ.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
รับก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

840/7 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

840/7 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2910-7735-42

Fax

0-2910-7751-2