แฟนตาซีแลนด์ บจก.

parin@fantasyland.co.th
แฟนตาซีแลนด์ บจก.

Full Description


แฟนตาซีแลนด์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายมือจับ ขอสับและกลอนที่ใช้โดยไม่ต้องเปิดมุ้งลวดที่อยู่ (ภาษาไทย)

213, 215 จันทน์ 16 ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

213, 215 Chan 16, Thanurat Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2287-4292, 0-2676-1951-2

Fax

0-2286-7947