แฟมิลี่โฮม (1999) บจก.

info@familyhome.co.th, sale@familyhome.co.th
แฟมิลี่โฮม (1999) บจก.

Full Description


แฟมิลี่โฮม (1999) บจก.
รับสร้างบ้านและบริการออกแบบบ้านใหม่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

139 หมู่ 12 รามอินทรา 40 รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

139 Moo 12, Ramintra 40, Ramintra Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-4972-3, 0-2509-3244

Fax

0-2948-8424