เอกซ์โปร โอเวอร์ซี อินซ์ บจก.

exprobkk@loxinfo.co.th
เอกซ์โปร โอเวอร์ซี อินซ์ บจก.

Full Description


เอกซ์โปร โอเวอร์ซี อินซ์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

123 อาคารซันทาวเวอร์ บี ชั้น 27 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

123 Sun Tower B, 27th Fl., Viphavadee-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2620-1777

Fax

0-2617-6854