เอ็กซ์เซล กลาเซอร์ บจก.

info@eglazer.com
เอ็กซ์เซล กลาเซอร์ บจก.

Full Description


เอ็กซ์เซล กลาเซอร์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายกุญแจสำหรับประตูบานสวิง บานเลื่อนอะลูมิเนียม เลื่อยไม่เข้า ป้องกันการงัดแงะที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

2 Boromratchonni Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-8331-3

Fax

0-2881-9984