อีแวม เอ จี บจก.


อีแวม เอ จี บจก.

Full Description


อีแวม เอ จี บจก.
รับเหมากวาดถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/19 พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

35/19 Phayathai Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-9750-1, 0-2640-0285-6

Fax

0-2246-4568