ยุโรปคอนสทรัคชั่น (ประเทศไทย) บจก.


ยุโรปคอนสทรัคชั่น (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ยุโรปคอนสทรัคชั่น (ประเทศไทย) บจก.
รับสร้างบ้าน ออกแบบ ตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/35 หมู่ 8 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

45/35 Moo 8, Latphrao Rd., Latphrao, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2932-5726

Fax

0-2530-1469