เอ็นไวรอนเม้นท์ ซเฟีย บจก.


เอ็นไวรอนเม้นท์ ซเฟีย บจก.

Full Description


เอ็นไวรอนเม้นท์ ซเฟีย บจก.
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และต่อเติมอาคาร, โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

121/29 รามอินทรา 103/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

121/29 Ramintra 103/2, Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2540-2647-8

Fax

0-2540-2649