เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซล บจก.


เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซล บจก.

Full Description


เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซล บจก.
รับเหมาก่อสร้างงานระบบประปา ระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/16 ลาดปลาเค้า 83 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

22/16 Latplakhao 83, Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-7477-8

Fax

0-2971-2479