พลังงานบริสุทธิ์ บมจ.

contact@stpoil.com
พลังงานบริสุทธิ์ บมจ.

Full Description


บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Address (English)

16th Floor, AIA Capital Center Building 89 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2248-2488~92, 0-2002-3667~9

Fax

0-2248-2493