พลังงานบริสุทธิ์ บมจ.

contact@stpoil.com
พลังงานบริสุทธิ์ บมจ.

Full Description


บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

E-BOOK 2017_Page_231Bที่อยู่ (ภาษาไทย)

ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Address (English)

16th Floor, AIA Capital Center Building 89 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2248-2488~92, 0-2002-3667~9

Fax

0-2248-2493