V.J. DEVELOPMENT CO., LTD.


V.J. DEVELOPMENT CO., LTD.

Full Description


V.J. DEVELOPMENT CO., LTD.
Contractorsที่อยู่ (ภาษาไทย)

908/51 สุขุมวิท 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

908/51 Sukhumvit 101/1, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2747-7585-9

Fax

0-2398-5109