อีลีเน็ต

chailerd@elenet.co.th
อีลีเน็ต

Full Description


บจก. อีลีเน็ต

จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

อีลีเน็ตที่อยู่ (ภาษาไทย)

32/89-90 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

32/89-90 Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2899-9480~1

Fax

0-2899-1256