เอกวิวัฒน์ไม้อัด บจก.


เอกวิวัฒน์ไม้อัด บจก.

Full Description


เอกวิวัฒน์ไม้อัด บจก.
จำหน่ายประตูไม้อัด ไม้อัดยาง ปาร์ติเกิลบอร์ด M.D.F บอร์ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/1246-1249 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

10/1246-1249 Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-2845-6, 0-2379-2956-7

Fax

0-2379-2845-6, 0-2379-2956-7