เอล์มคอน บจก.


เอล์มคอน บจก.

Full Description


เอล์มคอน บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1000 อ่อนนุช 17 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1000 On-Nut 17, On-Nut Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2717-6111

Fax

0-2717-6110