อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

info@eec-ie.co.th
อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บริการทางด้านวิศวกรรม วิศวกรที่ปรึกษา และบริการก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/94 อาคารพี. เอส. ทาวเวอร์ชั้น 28, ถนนสุขุมวิท 21, แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Address (English)

36/94 P.S Tower 28th Floor, Sukhumvit 21 Rd., North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2664-1300

Fax

0-2664-1301