อีโค่ แพลนท์ เซอวิสเซส บจก.

epsmkt@scg.co.th
อีโค่ แพลนท์ เซอวิสเซส บจก.

Full Description


อีโค่ แพลนท์ เซอวิสเซส บจก.
งานวิศวกรรมและงานโครงการออกแบบ ประเมินราคา และก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2586-4444

Fax

0-2101-9933