อีเอทีซี บจก.


อีเอทีซี บจก.

Full Description


อีเอทีซี บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ดูแลระบบประปา ไฟฟ้า แอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

24 จุฬา 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

24 Chula 4, Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2215-2162

Fax

0-2215-2163