อีสต์เวิลด์ อุตสาหกรรม บจก.


อีสต์เวิลด์ อุตสาหกรรม บจก.

Full Description


อีสต์เวิลด์ อุตสาหกรรม บจก.
ผลิตโครงบานเกล็ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

584 สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

584 Siphraya Rd., Mahapruetharam, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2233-3039-40, 0-2266-2920-3, 0-2639-5536, 0-2236-4544

Fax

0-2236-4502, 0-2266-2921