โรงไม้เอี๊ยะง้วน ตันหยงมัส หจก.


โรงไม้เอี๊ยะง้วน ตันหยงมัส หจก.

Full Description


โรงไม้เอี๊ยะง้วน ตันหยงมัส หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

699-701 ทับสุวรรณ อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

699-701 Thapsuwan, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2246-7202

Fax

0-2248-1046