อีสานพิมานกรุ๊ป บจก.

pj@piman.co.th, mk@piman.co.th
อีสานพิมานกรุ๊ป บจก.

Full Description


อีสานพิมานกรุ๊ป บจก.
ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

11 พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Address (English)

11 Pimpasud Rd., Nai Muang, Mueang, Khonkaen

Zip code

40000

Tel.

0-4333-7955

Fax

0-4333-7955 ต่อ 101