อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

ekdengine@hotmail.com
อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ บริการซ่อมรอก เครนไฟฟ้าและลิฟต์

อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

84/17-18 หมู่ 3 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

84/17-18 Moo 3, Phahonyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2516-5031, 0-2901-3162-3, 0-2598-4210-2

Fax

0-2516-5032