อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

ekdengine@hotmail.com
อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ บริการซ่อมรอก เครนไฟฟ้าและลิฟต์

อี. เค. ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายที่อยู่ (ภาษาไทย)

84/17-18 หมู่ 3 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

84/17-18 Moo 3, Phahonyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2516-5031, 0-2901-3162-3, 0-2598-4210-2

Fax

0-2516-5032