อี.จี. คอนสตรัคชั่น บจก.

sales@egc.co.th, contact@egc.co.th
อี.จี. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


อี.จี. คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการรับเหมางานก่อสร้าง งานเร่งด่วน งานปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ (ภาษาไทย)

43922 หมู่ 9 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

43922 Moo 9, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2943-8844

Fax

0-2943-8998