ไดนาสตี้ มินเลนแนร์ บจก.

dynastym@loxinfo.co.th
ไดนาสตี้ มินเลนแนร์ บจก.

Full Description


ไดนาสตี้ มินเลนแนร์ บจก.
บริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

655 อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

655 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2247-6184-5

Fax

0-2247-6188

...