ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

ductexcel@yahoo.com
ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

Full Description


ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

  • จำหน่ายท่อส่งลม
  • ติดตั้งระบบท่อลมแอร์ ท่อระบายอากาศ ท่อดูดควัน ท่อระบายความร้อน

ดัคท์ เอ็กเซลที่อยู่ (ภาษาไทย)

1622/1 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1622/1 Suthisanvinichchai Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2277-8186, 0-2693-0247

Fax

0-2693-0869