ดรามัญ พัฒนกิจ บจก.

mark8899@gmail.com
ดรามัญ พัฒนกิจ บจก.

Full Description


ดรามัญ พัฒนกิจ บจก.
นำเข้าหลอดไฟไล่ยุง ปราศจากอันตรายจากสารพิษและรังสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

1200/110 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1200/110 Udomsuk 58, Sukhumvit 103 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2748-8714, 0-2713-4990, 0-2713-4989

Fax

0-2748-8715, 0-2713-4989

...