ดอร์เมอร์ บจก.


ดอร์เมอร์ บจก.

Full Description


ดอร์เมอร์ บจก.
ออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

229/10-11 อาคารเอ็น.เค ชั้น 3 รัชดาภิเษก 10 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

229/10-11 N.K. Bldg., 3rd Fl., Ratchadaphisek 10, Ratchadaphisek Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2247-0842, 0-2645-4498

Fax

0-2247-0842

...