ดูอิ้ง แคร์ คอมพลีชั่น บจก.

doingcare@hotmail.com, doingcare@yahoo.com
ดูอิ้ง แคร์ คอมพลีชั่น บจก.

Full Description


ดูอิ้ง แคร์ คอมพลีชั่น บจก.
รับจ้างรักษาความปลอดภัย บริษัท โรงงาน อาคาร โครงการ หมู่บ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/371 หมู่ 18 หมู่บ้านรัชธานี 2 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

21/371 Moo 18, Mooban Ratchathani 2, 5, Bangplee Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2730-1705, 0-2730-1706

Fax

0-2730-1704

...