ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่น บจก.

info@dki-group.com
ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/42 หมู่ 12 สุคนธสวัสดิ์ (ลาดพร้าว 71) เกษตร-นวมินทร์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

22/42 Moo 12, Sukhonthasawat (Ladphrao 71), Kaset-Navamin Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2553-2781-9

Fax

0-2553-2781-9

...