ดิเรกรัตน์ ก่อสร้าง หจก.


ดิเรกรัตน์ ก่อสร้าง หจก.

Full Description


ดิเรกรัตน์ ก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/88 วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

22/88 Viphavadi-Rangsit Rd., Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2533-4332, 0-2533-4619

Fax

0-2533-4619

...