ไดเร็คชั่น แพลน บจก.

directionplan@hotmail.com
ไดเร็คชั่น แพลน บจก.

Full Description


ไดเร็คชั่น แพลน บจก.
ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ การลงทุน สิ่งพิมพ์ ความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 22A ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

539/2 Gypsum Metropolitan Tower, 22Ath Fl., Sri Ayutthaya Rd., Phayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2642-5241-3, 0-2247-2339-40

Fax

0-2247-2363

...