ไดมอนด์กรุ๊ป ออพเพอเรชั่น บจก.


ไดมอนด์กรุ๊ป ออพเพอเรชั่น บจก.

Full Description


ไดมอนด์กรุ๊ป ออพเพอเรชั่น บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

20 จรัญสนิทวงศ์ 57/1 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

20 Charansanitwong 57/1, Charansanitwong Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-8669

Fax

0-2434-9715, 0-2886-4500

...