ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก.

dhawath@dhawathsystems.co.th
ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก.
ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา นำเข้า-ส่งออกและให้คำปรึกษางานวิศวกรรมการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง พลาสติก งานทำถัง ไซโลที่อยู่ (ภาษาไทย)

41589 หมู่ 20 นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

41589 Moo 20, Nimitmai Rd., Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2993-0984

Fax

0-2993-0986

...