ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ บจก.

dfineconsult@yahoo.com
ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ บจก.
รับวิเคราะห์ ซ่อมแซม ออกแบบ ต่อเติม ก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

525, 527 สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

525, 527 Somdetphrachaotaksin Rd., Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2877-6577-8

Fax

0-2877-6579

...