ดีไซน์ 120 บจก.

d120th@ksc.th.com
ดีไซน์ 120 บจก.

Full Description


ดีไซน์ 120 บจก.
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/5 ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

120/5 Saladaeng Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2266 3443-4, 0-2235-4867

Fax

0-2237-2216

...