เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)


เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)

Full Description


บมจ. เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)

ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Phatthana 1 Rd., Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-2800

Fax

0-2709-2827