อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ บจก.

deesawat@ksc.th.com, info@deesawat.com
อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ บจก.

Full Description


อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ บจก.
ผลิตประตู-หน้าต่างไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

71/9 หมู่ 3 แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

71/9 Moo 3, Chaengwatthana Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2521-1341, 0-2521-1027, 0-2521-0689

Fax

0-2551-1503